Canvi Climàtic  k+E³ = ∞
Si el clima sempre va sofrir canvis, per què avui és tan important el canvi climàtic?

Canvi Climàtic k+E³ = ∞


El canvi climàtic es basa en una alteració dels processos mediambientals del planeta, que produeix alteracions en les condicions de la Terra i els seus recursos. Segons Greenpeace, el canvi climàtic és la major amenaça mediambiental que pateix la humanitat. Aquest es produeix per l’escalfament global. L’escalfament global en sí, és un procés natural, és a dir, que la pròpia Terra produeix a través dels seus propis processos, mitjançant el qual es reté les radiacions solars fent que augmentin les temperatures al planeta, i conseqüentment, això propicia que sigui habitable, i la subsistir sigui possible.

El problema es dóna quan l’escalfament global deixa de ser un procés purament natural, i es veu afectat per les conseqüències que es donen a partir de les intervencions humanes.

L’increment abusiu i desproporcionat de gasos d’efecte hivernacle han causat que les radiacions solars es mantinguin en major proporció dins de l’atmosfera terrestre, ja que creen un núvol de gas espès que no deixa que aquests surtin fora d’aquesta atmosfera, i per tant al mantenir-se durant més temps en contacte amb la Terra, ocasiona que la temperatura global augmenti, és a dir, que l’escalfament global s’alteri de forma que pugin les temperatures de forma accelerada, preocupant i amenaçant per la vida.

És a dir, l’activitat humana és la principal causant de l’augment de temperatura a través dels combustibles fòssils i les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.

SABIES QUE... segons l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), el període 2015-2019 serà probablement el quinquenni més càlid registrat?...
En aquest mateix període, el nivell del mar ha ascendit fins a 5mm l’any. A més, les evidències de l’impacte del canvi climàtic també són observables a nivell econòmic i social.

Acuerdos internacionales sobre acción por el clima

Ja des de l’any 1992 a Rio de Janeiro (Brasil), es va donar la primera reunió a escala internacional centrada en les condicions mediambientals del planeta Terra, donat l’escalada preocupant d’efectes adversos del canvi climàtic. Amb la voluntat de revertir aquesta situació, el 1997 es creà el Protocol de Kyoto, on es plantejaven mesures necessàries i vinculants per a treballar conjuntament amb la finalitat de reduir les emissions que danyen el planeta.

Tot i això, hem arribat a un punt en que el canvi climàtic és irreversible. Per tant, l’objectiu actual és intentar reduir el màxim possible els efectes que pugui provocar aquesta alteració del sistema mediambiental. Un exemple n’és “l’Acord de París”, que va entrar en vigor l’any 2016 i presenta un pla d’actuació per tal de limitar l’escalfament global molt per sota dels 2ºC.

La majoria d’activitats que realitzem des que ens llevem al matí del llit fins que anem a dormir consumeixen energia. Aquest consum de béns o activitats comporten emissions a l’atmosfera i s’anomena “petjada ecològica”. Aquesta mesura té l’objectiu d’avaluar l’impacte del mode de vida de l’individu sobre el planeta i el seu grau de sostenibilitat.

T’animem a que mesuris la teva petjada ecològica en el següent enllaç: https://footprint.wwf.org.uk/#/ La petjada de carboni calcula les emissions de CO2 que generem en les nostres activitats quotidianes. Especialment els trajectes en avió (un viatge d’anada i tornada de Barcelona a Madrid emet uns 409kg de CO2), però també els trajectes en cotxe, la calefacció, l’electricitat, etc.

Si t’ha sorprès el resultat de la petjada ecològica, t’animem a que mesuris també la teva petjada de carboni: https://www.ceroco2.org/calculadoras/

ALGUN COP T’HAS PREGUNTAT?

    • Per tal d’aconseguir de reduir els impactes del canvi climàtic és necessària l’acció conjunta de la societat. Sabem que encara és possible, però… quines són les accions necessàries per reduir les emissions a temps, tenir un sistema transparent, enfortir la capacitat dels països per fer front als impactes climàtics i les seves conseqüències?
    • Consideres que encara som a temps per reduir l’impacte del canvi climàtic? Molts joves com l’activista mediambiental Greta Thunberg així ho creuen, però tenen molt clar que és necessari dur a terme accions conjuntes i immediates. Quines accions o moviments proposaries per desaccelerar l’escalfament global i el canvi climàtic?
PER SABER-NE MÉS…

A continuació et proposem un vídeo que de ben segur t’inspirarà i altres enllaços per aprofundir més sobre el canvi climàtic.