Sobre aquesta web

Aquesta web ha estat dissenyada per facilitar l’accés als continguts desenvolupats pels propis joves, així mateix, està estructurada de manera que fomenti la participació i la interacció entre els joves i els professionals de les institucions que desitgin participar, per tant, proveeix de les principals eines de les tecnologies 2.0 i les xarxes socials per aconseguir una comunicació fluida i la possibilitat de crear, comentar, compartir i etiquetar els continguts per a la seva fàcil consulta a la comunitat Kabua.

La Plataforma d’Acció Social Kabua utilitza un “disseny sensible”, de manera que es pugui adaptar i visualitzar adequadament des de qualsevol dispositiu mòbil.

Els smartphones o telèfons intel·ligents, així com les tabletes digitals, entre d’altres tecnologies mòbils, ens presenten grans reptes per al món educatiu i que, sens dubte, els hi hem de fer front per a la generació de propostes d’aprenentatge mòbil realment enriquidores i reflexives pels joves. En aquest procés d’apoderament dels joves, la nostra Plataforma d’Acció Social KABUA vol ser una eina essencial, entre d’altres coses, perquè es fonamenta en les TAC – Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement-, o millor dit, en les TEP – Tecnologies per a l’Empoderament i la Participació, que ja formen part de la realitat i de la manera de viure i d’interactuar amb el món. Aquest és el nostre repte!