Kabua, traduït del Bété com a “lluna plena”, com a idea de
desenvolupament integral de la persona.

La Plataforma d’Acció Social Kabua neix com a una organització centrada en el treball sociocomunitari, amb la finalitat de proveir un servei pedagògic de suport i referència a professionals, joves i famílies; en una societat en constant evolució i canvi, que necessita noves maneres d’entendre l’educació, igual que el seu compromís amb la societat i el planeta.

Kabua es desenvolupa com una eina educativa i tecnològica que incideix
en joves de 12 a 18 anys, amb l’objectiu de conscienciar sobre
diverses realitats polítiques, econòmiques, socials i culturals que es
donen al context proper i mundial, a fi que aquests joves
s’apoderin, essent protagonistes del seu procés d’aprenentatge, i
oferint un model pedagògic d’investigació-acció.

La Plataforma obre un espai virtual als joves de forma que digitalment
aquests puguin estar en contacte constantment, oferint, de forma
flexible al seu interès sobre la realitat que els engloba (des d’una
perspectiva micro, fins a una macrocontextual), eines pedagògiques que
conviden a la reflexió i la consciència social, alhora que estableix
una xarxa de persones usuàries amb les que poder debatre i raonar
sobre les diverses temàtiques que es presenten, o que escullen els
mateixos joves.

En definitiva, la Plataforma d’Acció Social Kabua focalitza la seva
acció tecnopedagògica en l’apoderament dels joves, per a que siguin
partícips directes de la transformació i la revolució sociocomunitària
dels mateixos.

Darrers tweets