4t Concurs Kabua 2018…!!

4t Concurs Kabua 2018

KABUA vol premiar el millor vídeo de joves amb una proposta, denúncia i/o sensibilització sobre… •Els refugiats del segle XXI: propostes per a l’abordatge de la situació, •Els efectes del canvi climàtic i la seva prevenció, •Diversitat funcional: com trencar les barreres arquitectòniques, psicològiques i socials, •La lluita contra la pobresa i •La diversitat cultural ens enriqueix!

No Votes Yet

You're not rated yet

KABUA vol premiar el millor vídeo de joves amb una proposta, denúncia i/o sensibilització …