IV Congrés català de Joves Sociòlegs: “Joves perspectives”

El lema d’aquest congrés, “Joves perspectives”, respon a l’interès d’evocar les nocions de futur, innovació i expectatives, inherents a la joventut, que té tant la nostra disciplina com el nostre desenvolupament professional. Per tant, els objectius i les temàtiques del congrés giraran entorn al futur professional dels joves sociòlogues, com el potencial de les seves aportacions en línies teòriques, tècniques i nous enfocaments i usos de la sociologia.

La convocatòria d’aquest Congrés va adreçada, principalment, als i les estudiants de les llicenciatures, graus, màsters i doctorats de sociologia de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, tot i que el nostre interès és obrir la convocatòria a tots aquells estudiants de segon i tercer cicle que estiguin interessants en la sociologia, tant pel que fa a la recerca com en altres ocupacions de contingut sociològic. En resum, pretenem que el IV congrés de joves sociòlegs i sociòlogues serveixi de pont d’entrada a l’àmbit professional de la sociologia.