Canvi Climàtic k+E³ = ∞

Texto intro Canvi Climàtic (Fran + Cris)