17 d’Octubre – Dia Internacional per la Eradicació de la Pobresa

5/5 Votes: 2 users

You're not rated yet

El tema del Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa de 2013 és: «Treballar junts per un món sense discriminació: aprofitar l’experiència i els coneixements de les persones que viuen en la pobresa extrema».

Amb aquest lema, es vol destacar la discriminació que les persones s’enfronten diàriament a causa de la pobresa, la seva marginació en les esferes política, econòmica i social de les seves societats, i la seva falta de veu.

Aquest Dia Internacional celebra cada any des de 1993. Amb ell, l’Assemblea General de les Nacions Unides (resolució 47/196 Document PDF), vol conscienciar el món sobre la necessitat d’eradicar la pobresa i la indigència en tots els països. Aquest objectiu és un element fonamental del programa de desenvolupament de les Nacions Unides i continua sent l’element central dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i de l’Agenda per al desenvolupament després de 2015.

Dins dels esforços per eradicar la pobresa ens trobem en el Segon Decenni de les Nacions Unides per a l’Eradicació de la Pobresa (2008-2017), el tema és: «La plena ocupació i treball decent per a tots».

A més, a la Cimera del Mil · lenni, els caps d’Estat i de Govern, es van comprometre a reduir a la meitat, fins a l’any 2015, el nombre de persones que viuen en situació d’extrema pobresa, amb menys de 1,25 dòlars diaris.

Font: Nacions Unides