Avís legal

La Plataforma d’Acció Social KABUA, impulsada inicialment per les entitats Centre UNESCO de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona i Televisió de Catalunya, i actualment desenvolupada per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, vol ser una eina educativa, adreçada a joves entre 12 i 18 anys, que mitjançant les TIC empoderi els joves per tal d’ajudar a transformar la nostra societat.

La plataforma KABUA neix sense ànim de lucre i el seu marc d’actuació principal és l’educatiu. Els administradors de la plataforma KABUA vetllaran per la defensa i el bon ús dels drets d’imatge dels seus usuaris. De la mateix manera, respectaran la propietat intel·lectual dels materials elaborats pels usuaris i penjats a la plataforma.

Els administradors de la plataforma KABUA es reserven el dret a retirar qualsevol comentari, intervenció, document, arxiu, etc. que vulneri alguns dels drets fonamentals recollits a la Declaració Universal de Drets Humans de l’any 1948, a la Constitució Espanyola de 1978 o a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006.

La propietat intel·lectual, així com el disseny i el suport informàtic que possibiliten el funcionament de la Plataforma d’Acció Social KABUA, pertanyen a tots els efectes legals al grup d’ investigació ERDISC de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Grup ERDISC – Universitat Autònoma de Barcelona © Copyright 2014 . Tots els drets reservats.