5 Juny – El Medi Ambient

5 Juny – El Medi Ambient

INTRODUCCIÓ

El Dia Mundial del Medi Ambient (DMMA), que se celebra cada any el 5 de juny, és el principal mitjà que fa servir l’ONU per posar en marxa campanyes d’acció i de sensibilització a favor de la defensa del medi ambient. També pot ser un dia per fer accions, individuals o col·lectives, que ajudin a preservar el nostre planeta blau i verd. El lema d’aquest any 2016 és «Torna’t salvatge per la vida», ja que el tema és ” la lluita contra el comerç il·lícit de fauna i flora silvestres, que erosiona la preciosa biodiversitat i posa en perill la supervivència dels elefants, els rinoceronts i els tigres, així com moltes altres espècies” (ONU, 2016).

 

Algunes dades que ens ajudaran a conèixer millor l’abast del problema:

 • A nivell global:
 1. L’any 2050, si continuem consumint al mateix ritme i una població mundial que arribarà als 9,6 mil milions, necessitaríem tres planetes per mantenir els nostres actuals ritmes de consum.
 2. Més de mil milions de persones encara no tenen accés a l’aigua potable, tenint en compte que solament el 3% de l’aigua de la terra és potable.
 3. Malgrat els avenços tecnològics, el consum d’energia per part dels països rics continuarà creixent un 35% al 2020.
 4. Al 2002 els països rics disposaven de 550 milions de vehicles (75% d’ús particular), al 2020 hauran augmentat un 32%. El transport aeri, durant el mateix període, es va triplicar.
 5. Segons dades del 2013, solament una cinquena part de l’energia produïda provenia d’energies renovables.
 6. Cada any es malbaraten 1.3 milions de tones d’aliments. El sector alimentari és responsable del 30% del consum global d’energia i produeix el 22% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 7. L’acumulació de gel al mar Àrtic s’ha reduït en més del 40% des de finals dels anys 70 del segle passat.
 8. El nivell del mar ha augmentat entre 10 i 20 cm al llarg de l´últim segle.
 9. A escala global les pèrdues econòmiques provocades per fenòmens meteorològics en els últims 40 anys han passat de 131.000 milions de dòlars a 629.000.
 10. El canvi climàtic està provocant sequeres més llargues, tempestes més fortes i violentes, més incendis i la disseminació de malalties tropicals.
 11. Deu multinacionals controlen el 70% del mercat mundial de llavors.
 12. Al món hi ha 3 bilions d’arbres, 422 per persona.

 

 • A Espanya i Catalunya:
 1. S’espera una pujada del nivell del mar d’entre 10 i 68 cm a finals de segle. Les inundacions afectaran els deltes de l’Ebre, Llobregat, el Mar Menor i Doñana.
 2. Des de 1984 fins l’any 2000 s’ha perdut un 85% de la superfície glacial dels Pirineus. Solament queden 300 hectàrees de neus perpètues.
 3. L’Estat Espanyol és el país més àrid d’Europa. Segons l’ONU, un terç de la seva superfície pateix una taxa molt elevada de desertificació i un 6% ja s’ha degradat de forma irreversible.
 4. A l’Estat Espanyol , entre 1990 i 2006, la fauna amenaçada ha augmentat un 34%.
 5. Huelva és el punt més contaminat d’Europa i a Flix (Tarragona) es van vessar més de 700.000 tones de residus tòxics i ràdioactius.
 6. El 20% de l’electricitat produïda a l’Estat Espanyol prové de centrals nuclears.
 7. A l’Estat Espanyol hi ha 11.300 milions d’arbres, 245 per persona.
 8. Un català emet un promig de 8 tones de CO2 l’any. La mitjana mundial és d’una tona de CO2 any. Els americans n’emeten 20 i els australians 29.

 Fonts: ONU

 

PER REFLEXIONAR

 • Creus que la gent jove està interessada pels temes relacionats amb el medi ambient?
 • Solament s’hi interessen els “friquis” o els “Kumbaiàs”?
 • Coneixes què vol dir l’estratègia de les tres R””?
 • Creus que el canvi climàtic és ficció o realitat?
 • Saps que és el “fracking”?
 • Quines mesures d’estalvi d’energia fas servir?

 

GUIA DIDÀCTICA

La present guia us donarà eines i estratègies per tal de treballar “El Dia Mundial del Medi Ambient” a partir de la utilització de la Plataforma d’Acció Social KABUA. Les activitats que us presentem solament són suggeriments, que vosaltres podeu adaptar al vostre alumnat, o a la realitat del vostre centre educatiu o entitat. Us animem a donar el vostre toc personal a les activitats.