20 Novembre – Drets dels Infants

20 Novembre – Drets dels Infants

Coneixes la situació de la infància a Catalunya? Amb aquest resum que t’hem fet te’n faràs una idea ben ràpid:

 • Un 18% del total de la població de Catalunya tenen entre 0 i 17 anys, i està previst que aquesta xifra creixi fins a un 20% l’any 2015.
 • Catalunya i Espanya se situen per sota de la mitjana Europea en la cobertura de les prestacions familiars: Catalunya (0,8% del PIB), Espanya (1,1% del PIB).
 • La Llei 26/2001 de Cooperació al desenvolupament estableix la protecció de la Infància com una de les vuit prioritats de la cooperació catalana, però aquesta ha disminuït un 70% el seu pressupost i per tant ha condicionat molt negativament la capacitat de Catalunya a contribuir a fer efectius els drets dels Infants de qualsevol lloc del món de l’agenda global dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
 • Hi ha el que s’anomena “Convenció dels Infants on es recullen els drets dels Infants”. Els 4 principis més importants són: el dret a la NO discriminació, el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament, el dret a l’interès superior de l’Infant, i el dret del respecte per l’opinió de l’Infant.
 • El risc de pobresa entre els infants amb pares estrangers no comunitaris és d’un 45%, un dels més alts d’Europa, i d’un 18% entre els fills d’autòctons.
 • El 23% dels ciutadans menors de 18 anys a Catalunya, viuen en famílies per sota el llindar de la pobresa.
 • De cada 10 infants en situació de pobresa a Catalunya, 7 viuen en llars amb dos adults, 2 en famílies nombroses, i 1 en monoparental.
 • El Síndic de Greuges apunta que pel que fa al dret relatiu a la salut dels Infants, qüestions com les llistes d’espera, poden tenir conseqüències en el seu benestar.
 • Dels 7.609 infants amb mesures de protecció, un 0,6% sobre el total de la població infantil, el 34% són atesos en centres i el 64% en l’àmbit familiar, si bé, l’acolliment en família aliena segueix sent baix.

 

 Amb tot això, UNICEF proposa:

 • Assegurar la despesa pública en polítiques d’infància.
 • Adoptar un Pla català pel benestar i contra la pobresa infantil.
 • Aprofitar l’oportunitat de la signatura d’un pacte per la Infància a Catalunya.
 • Avançar en la incorporació de la perspectiva dels infants en la presa de decisions, millorant els mecanismes de participació d’infants i col·laboració.
 • Dedicar una secretaria general d’infància que promogui els drets dels infants i coordini l’aplicació de la convenció a Catalunya.
 • Reforçar i diversificar els serveis d’atenció i educació a la primera infància.
 • Adoptar les mesures necessàries i amb els recursos suficients per tractar les causes del fracàs escolar i l’abandonament escolar.
 • Incorporar la infància com una prioritat de la cooperació.

Font: UNICEF

 

PER REFLEXIONAR

 • Com definiries la paraula “dret”?
 • Per què creus que és important que els Infants tinguin drets reconeguts
 • Consideres que els Drets dels Infants no s’acompleixen en alguns països? Per què?
 • A part dels drets que ja existeixen, n’afegiries algun més?
 • Creus que els infants són conscients dels seus propis drets?
 • Consideres que els infants de diferents països gaudeixen d’aquests Drets Universals de la mateixa manera? Per què?

 

GUIA DIDÀCTICA

La present guia us donarà eines i estratègies per tal de treballar “El Dia Universal dels Drets dels Infants” a partir de la utilització de la Plataforma d’Acció Social KABUA. Les activitats que us presentem solament són suggeriments, que vosaltres podeu adaptar al vostre alumnat, o a la realitat del vostre centre educatiu o entitat. Us animem a donar el vostre toc personal a les activitats.