Manifest Dia Universal dels Infants

Manifest Dia Universal dels Infants

L’equip KABUA vol presentar-vos, com a persones implicades en la complexa tasca de la pedagogia que sou, el present MANIFEST que s’ha elaborat en commemoració del Dia Universal dels Infants.

Avui 20 de novembre, Dia Universal dels Infants, instem tots els ciutadans i ciutadanes dels nostre país que se sumin a la nostra iniciativa i que facin seus els objectius i principis del present manifest. Aquest s’ha elaborat seguint les observacions marcades per les Nacions Unides en la Declaració dels drets dels infants, de 1959, i en la Convenció dels drets dels infants, de 1989, la qual fa responsables juirídics els estats de llurs accions envers els infants.

A continuació exposem 10 principis bàsics que tenen com a objectiu donar a conèixer i protegir els drets dels infants. Preguem que hi afegiu, amb el suport de tota la comunitat educativa, tots aquells que considereu oportuns.

 

Manifest Dia Universal dels Infants

  1. Els nens i nenes sempre hem de ser la primera prioritat de qualsevol societat i se’ns ha de tenir sempre presents i tenir en compte.
  2. Us volem dir que invertir en la infantesa és la millor inversió que els governs poden fer. Estem convençuts que es podria eradicar la pobresa i l’explotació laboral infantil del nostre món si els responsables polítics tinguessin la voluntat de fer-ho.
  3. No permetre’m cap tipus de discriminació (ni per raó de gènere, ni d’ètnia, ni econòmica,…) que atempti contra la nostra dignitat, perquè tots tenim els mateixos drets i hem nascut lliures.
  4. Ens agradaria tenir garantida la nostra salut com la millor recepta per tal d’afavorir el nostre desenvolupament integral. Hem de lluitar contra les malalties infeccioses (en especial la SIDA), combatre les principals causes de malnutrició infantil i assegurar que els nens i nenes creixin en un entorn segur i saludable.
  5. Tots els nens i nenes tenim dret a una educació pública, gratuïta, universal i d’excel·lent qualitat. Només d’aquesta manera serà possible una plena igualtat d’oportunitats.
  6. Els nens i nenes hem d’estar protegits de qualsevol acte de violència, maltractament,  explotació o discriminació. En especial, ens hauran de protegir dels horrors de les guerres i els nens soldats hauran d’ésser eradicats. Nosaltres apostem clarament per la PAU i la no violència!
  7. Tenim dret a ésser escoltats i a participar en la vida privada i pública de les nostres societats. Els infants i els adolescents som éssers valuosos que podem ajudar a construir un futur millor.
  8. Hem de defensar el nostre medi ambient i la diversitat biològica. Tenim dret a viure en un planeta saludable que permeti una millor qualitat de vida per a nosaltres i les generacions futures. Lluitarem contra la contaminació, contra l’explotació descontrolada dels recursos naturals i contra la degradació ambiental. Reciclarem, reduirem els residus i ….. reutilitzarem les nostres joguines!
  9. Els nens i nenes tenim dret a tenir una identitat. Tenim un nom, tenim dret a saber qui som i d’on som. Per tant, tots som únics i increïblement originals!
  10. Els nens i nenes hem de gaudir del nostre dret al joc i a l’esbarjo, la nostra assignatura més preuada.


I per a finalitzar us volem dir que, ens trobem submergits en una gran responsabilitat, la responsabilitat de fer tot allò que està a les nostres mans per poder aconseguir que tots aquests drets es vagin complint poc a poc, ja que és una lluita llarga, però no impossible. Hem de tenir esperança i ser optimistes i positius. Tota acció ajuda, per molt petita que ens sembli. Cada persona que se suma en aquesta lluita, és un gran pas per a la humanitat. Només ens resta dir…..

 

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM I FELIÇ DIA UNIVERSAL DELS INFANTS