1 any, moltes lluites

Dies commemoratius

En l’apartat 1 any, moltes lluites oferim material didàctic en relació a diferents lluites d’acció social. El contingut de cada tema s’ha fet tenint com a base el calendari oficial de l’ONU que fa referència a la commemoració dels diferents dies internacionals. Els diferents dies van ser triats aplicant una sèrie de criteris, que podem resumir en:

  • Temes rellevants i d’actualitat que puguin interessar els adolescents.
  • Que incloguin les màximes problemàtiques, sense repetir-ne.
  • Que, en alguns casos, siguin temes minoritaris, poc tractats per les diferents institucions.
  • Que siguin coherents amb les línies d’investigació del grup ERDISC, és a dir, la diversitat (lingüística, sexual, de gènere, familiar, d’origen, etc.), la inclusió i les societats complexes.
  • Temàtiques relacionades amb la família i l’educació comunitària.

 

El dies triats han estat aquests: